SVADOBNÉ MOTTÁ

Nikdy Ťa neprestanem ľúbiť, láska moja !

Aj keď sa všetci rozídu, my zostaneme spolu.

Hľadali sme šťastie a našli sme seba. J. Lennon

Aj keď sa všetci rozídu, my zostaneme spolu.

Kto miluje, má stále plné ruky práce. Aischylos

Láskou človeka k človeku sa otvára brána nebeská dokorán. St. Ambrogio

Povedz len slovo a budeme spolu každý deň.

Nemiluje ten, kto nemiluje vždy. Aristotelés

Pre lásku nie je dôležité, aby sa ľudia k sebe hodili, ale aby spolu boli šťastní. B. Bardot

Ty, láska moja, si voda, čo ma drží nad vodou.

Bež za šťastím a nečakaj a teš sa s ním … G. de Borneil

Hnev sa neprekoná hnevom, ale pravou láskou. Buddha

Milovať niekoho znamená zostarnúť s ním. A. Camus

Nie v tom, že sme milovaní, ale v tom, že milujeme, je naše šťastie. H. Casson

Len s Tebou život má zmysel …

Láska uvádza všetko do pohybu. Debussy

V okamihu lásky všetko trvá navždy a nič viac neexistuje. P. Elouard

Milovať znamená pozerať sa jedným smerom. A. de Saint-Exupéry

S láskou a so zmyslom pre humor má nádej každé manželstvo. S. Hailey

Muž a žena sú dve noty, bez ktorých struny ľudskej duše nevydajú správny a plný akord. G. Mazzini

Láska nad všetkým víťazí. My jej podliehame. Vergilius

Spočná cesta životom, to bola naša túžba, dnes splnila sa konečne , nech šťastná je a dlhá.

Láska nás zviedla, láska nás spojí, v láske a vernosti budeme svoji.

Spoločnou cestou chceme ísť, odpúšťať, veriť, radi sa mať.

Chcem Ťa držať za ruku, aby sme boli šťastní…

Keď zaznie áno obidvoch nás a z orgánu tichá melódia, sľuby nám splynú v jeden hlas: som Tvoj a Ty si navždy moja na celý život, nie na čas.

Krásne je milovať, krásne je byť, ale najkrajšie je, keď s Tebou môžem žiť.

Beriem si Teba takého, aký si a takú, aká si. Beriem si Teba s Tvojimi požiadavky, s Tvojimi chybami a s celým Tvojím životným zákonom. Si to, čo si. A tak Ťa milujem. R. Rolland

Chyť ma za ruku a nepusť ma už nikdy !

Ľudia nežijú tým, že sa o seba starajú, ale tým, že je v nich láska.

Je niečo krajšie než láska, ktorá nám srdce spútala a slovo, ktoré vyslovil si, aby som Tvoja zostala.

Som Tvoja a Ty si môj. Som Tvoj a Ty si moja.

Choď s tým, kto ťa má rád. V. Hugo

Dávam Ti lásku z lásky, iba Teba milujem, nezoberiem nikdy späť, čo Ti dnes sľubujem.

Láska je šťastie, ktoré si dávame navzájom.

Boli sme dvaja a mali iba jedno srdce. F. Villon

Láska premáha všetko. (Vergilius)

Rozostrel som svoje sny pod Tvoje nohy, našľapuj ľahko, pretože šliapeš po mojich snoch.

Ak mi dáš svoje srdce, budem súčasťou Teba…

Milovať , znamená žít život toho, koho miluješ. Tolstoj

Milovať znamená v šťastí druhého nachádzať šťastie vlastné.

Milujem Ťa, láska moja, srdce moje, život môj.

Lepšie je byť smutný s láskou, než byť veselý bez nej. Goethe

Najväčšie šťastie je, keď človek vie, prečo je šťastný. Dostojevskij

Jedine Ty a nik iný … Jedine Ty a žiadna iná …

Najväčším šťastím je môcť žiť pre to, pre čo sme ochotní zomrieť.

Veľkým priateľstvom začala naša láska, veľkou láskou končí naše priateľstvo.

… a motto, nech nám napíše sám život …

Je ľahké povedať – „Mám Ťa rád.“ To dokáže aj dieťa. Ťažšie však je vytrvať a povedať – „Vážim si Ťa.“

Keby neexistovali optimisti, neexistoval by stav manželský.

… budeme šťastní, pretože chceme byť šťastní …

Dnes dávam Ti ruku svoju a prosím o tú Tvoju, spojíme naše životy a pôjdeme cestou spoločnou.

Dobré i zlé, čo život dá nám chcem s Tebou znášať.

Do prsteňov našich vrytý bude deň, kedy spoločným áno naše manželstvo bude uzatvorené.

Láska nás zviedla, láska nás spája v láske a vernosti zostaneme svoji.

Láska moja, milý môj, Budem Tvoja, budeš môj.

Milovať neznamená mať len rád, Milovať je veriť a pravdu znať, Milovať je odpustiť a znovu podať ruky , Milovať je rozdeliť dušu i srdce. Victor Hugo

Láska, to je šťastie, ktoré si navzájom dávame.

Manželstvo je plné starostí a tŕnia, ale nesie ovocie, ktoré sa inde nenarodí, Sainte-Beuve

Láska moja, cítiš, ako môj život preteká Tvojim srdcom ?

Láska je voda života, prijmi ju do svojho srdca a svojej duše.

My sme spoznali lásku, akú má Boh k nám a uverili sme v ňu. (1 Jan 4, 16)

Manželstvo je tichý prístav, do ktorého vplávajú šťastné lode.

… a všetko začalo tým, že si jedného dňa zobral moje ruky do svojich …

Chcem sa s Tebou podeliť o seba…

Slnko nech svieti, kde sme my.

Kiež je nám Boh milostivý a dá nám požehnanie, kiež nad nami rozjasní svoju tvár. (Ž 67, 2)

Dve srdcia sa v jedno spoja …

Boh stvoril lásku, pretože vedel, že sa stretneme. Je krásne žiť a životu sa smiať, je krásne žiť a niekoho mať rád.

Život sám napíše motto nám …

Sľubujem, že Ti zachovám lásku, úctu a vernosť, že Ťa nikdy neopustím a že s Tebou ponesiem všetko dobré i zlé až do smrti. K tomu nech mi pomáha Boh. Amen.

Svoje srdce do Tvojich dlaní dám, tak si ho, láska moja, chráň.

Si to, čo si a tak Ťa aj milujem. R. Rolland

Milujem život, lebo mi dal Teba. Milujem Teba, lebo si môj život.

Dávam Ti lásku z lásky, len Teba milujem, nikdy nevezmem späť, čo Ti dnes sľúbim.

Rozprávka končí, život začína …

Kto miluje, nie je už sám. J. Deml

Až začuješ tlkot zvonov znieť, potom dve srdcia v jedno sa spoja, Ty budeš slzy v očiach mať , a budeme navždy svoji.

Milujeme tak ako vieme ! (O.Henry)

Láska je tým najkraším svetlom. (Goethe)