Dovoľujú si Vám oznámiť,že dňa 9. mája 2017 o 17.00 hod.uzavrú maželstvo na Miestnom úrad v Orikovciach.

sa rozhodli spojiť svoje životy putom manželským dňa 9. mája 2015 o 16.30 hod. v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

si dovoľujú oznámiť, že budú zosobášení dňa 17. 8. 2015 0 12 hodine kostole sv. Juraja v Orikovciach

oznamujú deň svojej svadby dňa 23 mája 2015 o 10 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach. Všetkým, ktorí na nás budú v tú chvíľu myslieť, vopredu ďakujeme.

Doteraz sa hovorilo, teraz je to pravda, že 17. októbra 2015 o 16 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach bude naša svadba.

Vďační Bohu za dar lásky Vám s veľkou radosťou oznamujeme, že dňa 23. mája 2014 o 16.00 hod. prijmeme sviatosť manželstva v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Slovko áno vyslovíme, prstienky si vymeníme a bozkom všetko spečatíme dňa 17. 5. 2015 o 14 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

vyslovia svoje spoločné a úprimné ,,Áno,, dňa 9. marca 2014 o 15.00 hod. na Miestnom úrade v Orikovciach.

oznamujú deň svojej svadby. dňa 5. 8. 1985 o 14 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Chceme sa s Vami podeliť o svoju radosť a šťastie a dať Vám na známosť, že sme sa rozhodli povedať spoločné a úprimné ÁNO dňa 23. mája 2014 o 17.00 hod. v sobášnej sieni OÚ v Orikovciach

si dovoľujú oznámiť, že na spoločnú cestu životom vykročia dňa 15.4. 2015 o 16 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

vstúpia do spoločného života v kostole sv. Juraja v Orikovciach dňa 9. júna 2013 o 17.00 hod., keď pred Bohom spečatia svoj manželský sľub.

... oznamujú, že dňa 12. 8. 1988 o 9 hodine si sľúbia lásku, úctu a vernosť v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

oznamujú svoj sobáš, ktorý sa koná dňa 17. 8. 2014 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

si dovoľujú oznámiť, že v kostole sv. Juraja v Orikovciach dňa 9.10. 2014 o 11 hodine bude nášmu rozhodnutiu uzavrieť manželstvo požehnané.

Na vedomie dáme, že sa radi máme. 23. júla 2013 o 16.30 h. v kostole sv. Juraja v Orikovciach spoločný život začíname.

sa podpíšu spoločným menom dňa 9.10. 2014 o 15 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

v kostole sv. Juraja v Orikovciach dňa 8.5. 2016 o 17 hodine. Tam vyslovíme svojej spoločné „Áno“.

oznamujú, že spoločným menom ich život sa spojí dňa 10.3.2016 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

oznamujú, že sa postavia na svadobný koberec, dňa 11. 8. 2015 o 10 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

oznamujú celému svetu jednu peknú krásnu vetu: „Budeme sa brať“ dňa 10. 10. 2015 o 10 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

oznamujú, že nedbajúc na rady skúsenejších priateľov, prídu dňa 9. mája 2014 o 15.30 hod. do kostola sv. Juraja v Orikovciach a odhodlaní ku všetkému povedia si pravdepodobne Áno.

oznamujú svoj úmysel vstúpiť do stavu manželského. Toto rozhodnutie bude spečatené dňa 27. 5. 2015 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Máme sa radi, a tak sa vezmeme dňa 11. 8. 2015 o 12 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Láska nám srdcia zviazala, láska nás 9. decembra 2014 o 15.00 hodine v kostove sv. Juraja v Orikovciach spojí. V láske a vernosti budeme navždy svoji.

Príbuzným a známym svojím, tajomstvo svojej prezradím, že deň 1. 5. 2015 o 24 hodine bude naším dňom svadobným v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

si povedia svojej „Áno“, dňa 22. 8. 2017 o 13 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Slobodu sme už vyskúšali, manželstvo ešte nepoznáme, manželstvo uzavrieť hodláme. dňa 3.5. 2010 o 16 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Rodine a známym tajomstvo naše prezradíme, že stav slobodný za manželský vymeníme a spoločné Áno vyslovíme 15. júna 2014 o 16.00 hod. v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Prstienok a bozk si vymeníme dňa 30. 7. 2017 o 9 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Na známosť sa týmto všetkým dáva, že 23.mája 2014 o 17.00 h. v kostole sv. Juraja v Orikovciach sa sobáš vykonáva.

by radi dali na známosť, že spoja svoje ruky v kostole sv. Juraja v Orikovciach dňa 19. 8. 2015 o 15 hodine.

majú tú česť a potešenie Vás pozvať na svadobný obrad, ktorý sa uskutoční 5. júna 2013 o 16.30 hod. v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

oznamujú, že spoja svoje životné cesty v cestu jedinú. dňa 12. 8. 2017 o 10 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

oznamujú, že si prstienky zlaté a prvý bozk manželský vymenia dňa 22.9. 1998 o 16 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 23. mája 2014 o 17.00 h. sa naše srdcia spoja v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Máme pre vás prekvapenie, bude veľká sláva, ... sa v marci žení, ... sa vydáva. Dňa 2. 3. 1955 o 14 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

oznamujú, že udalosť storočia prebehne 23. mája 2014 o 16.00 hod., keď v sobášnej sieni Miestneho úradu Orikovce povedia si úprimné a spoločné Áno.

oznamujú, že neriadiac sa radami skúsenejších priateľov dňa 12. 5. 2012 o 12 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach, stratia svoju slobodu a všetky výhody z nej plynúce.

Vám oznamujú, že spolu budú kráčať životom odo dňa 23. septembra 2014 úderom 16. hodiny na Miestnom úrade v Orikovciach.

sú odhodlaní pred všetkými si povedať pravdepodobne „Áno“. dňa 11. 8. 2016 o 16 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

nastúpia spoločnú cestu životom dňa 18. júla 2014 o 16.00 hodine. Ich sobášu bude požehnané v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

oznamujú, že svoju doterajšiu činnosť zlegalizujú dňa 2.6. 2016 o 10 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

My, ... a ... , dovoľujeme si Vás požiadať o Vašu milú prítomnosť na našej svadbe v kostole sv. Juraja v Orikovciach v sobotu 23. mája 2016 a 17.00 hodine.

oznamujú, že im končí vznešené „Ja“ a začína prosté, ale o to krajšie „My“. dňa 10. 7. 2016 o 13 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Svadba. Hra o jednom dejstve. Osoby a obsadenie: nevesta - ... , ženích -... , zbor - príbuzní a priatelia. Premiéra sa koná 23. 5. 2014 o 17.00 hod. v sobášnej sieni Miestneho úradu Orikovce. Vstup voľný ! Nezmeškajte, repríza nebude ! Reklamácie: 277 Orikovce.

oznamujú, že voľnosť svoju za manželské puto vymenia dňa 13.3. 2013 o 13 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Už nie Ty a ja - ale my. V ústrety sebe a už nikdy vzdialení. Posiedky zamyslenia, ohník lásky do kvetov. Spoločná cesta plná rozletov od 19. augusta 2014 a 16.00 hodiny v kostole sv Juraja v Orikovciach.

oznamujú všetkým priateľom a známym, že dňa 17. 8. 1996 o 10 hodine nám zaznejú svadobné zvony.

si Vám dovoľujú oznámiť, že si 23. júla 2014 o 16.30 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach vymenia snubné prstene a prvé manželské bozky.

Na známosť sa dáva, že dňa 17. 3. 1998 o 12 hodine bude sobáš uzatvorený v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

chcú všetkým na vedomie dať, že sa z lásky budú brať, dňa 25.3. 2017 o 11 hodine, v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

majú tú česť a potešenie Vás pozvať na svadobný obrad, ktorý sa uskutoční 11. 9. 2013 o 16.00 hod. v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

spoločnou cestou ísť, v láske svoj život žiť, splniť si krásny sen, to všetko sa začne v tento deň: dňa 23.12. 2014 o 16 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Tvoja dlaň sa s mojou spojí dňa 19. júla 2014 o 15.30 hodine v obradnej miestnosti Miestneho úradu Orikovce.

sa rozhodli spojiť svoje osudy posvätným putom manželským, dňa 13. 6. 1985 o 10 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

si povedia Áno dňa 6. júna 2016 o 17.00 hod. na Miestnom úrade Košice - Staré mesto.

je iba všedný deň, ktorý však splní náš spoločný sen, o 10 hodine držte chvíľu päste a prajte nám dvom aspoň kúsok šťastia, lebo naše áno zaznie práve v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Vám a radosťou oznamujú, že 3. mája 2014 o17.00 hodine spoločný život začínajú v kostole sv Juraja v Orikovciach.

oznamujú, že dňa 1.1.2016 o 10 hodine uzavreli manželstvo.

Vladimír Orszag slobodný pán doteraz, Lucia Kinová osud jeho odteraz. Na známosť Vám dávame, že slobody sa vzdávame, že chceme spolu šťastne žiť a našu lásku manželstvom spečatiť dňa 23. septembra 2014 o 16.30 hod. v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Majú česť vám oznámiť, že dňa 15.6. 2026 o 18 hodine vstúpili do stavu manželského na radnici v Orikovciach.

Keď Tvoja dlaň sa s mojou spojí 19. mája 2014 o 15.30 h v kostole sv. Juraja v Orikovciach, nikto nás už nerozdvojí.

si dovoľujú oznámiť všetkým svojím príbuzným, priateľom a dobrým známym, že boli zosobášení dňa 19. 2. 2016 o 12 hodine na radnici v Orikovciach.

budú zosobášení dňa 22.9. 2014 o 16 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Ruka v ruke budeme spolu kráčať životom odo dňa 11. mája roku 2014 a 15.30 hodiny z obradnej sieni Miestneho úradu Orikovce.

oznamujú, že budú zosobášení dňa 17. 5. 2016 o 16 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme sa rozhodli zlegalizovať svoj doterajší vzťah dňa 14. septembra 2014 o 17.30 hod. v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

… a bude najlepšie, keď všetkým povieme, … a čo? no, že sa zoberieme … a kedy? dňa 22.2.2022 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

sa odsudzujú k najkrajšiemu možnému trestu -vstúpia do stavu manželského dňa 23. mája 2013 o 16.00 hod. v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

oznamujú všetkým svojím priateľom, že dňa 17. 8. 2014 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach podpíšu zmluvu o neútočení a vzájomnej všestrannej pomoci.

Ja - ... si beriem za manžela ... . Ja - ... si beriem za manželku ... . Svadobný obrad sa bude konať 3. mája 2014 o 15.45 h na Miestnom úrade v Orikovciach.

príbuzným svojím a známym svojím, tajomstvo svoje prezradíme, že deň 22. 5. 2010 o 10 hodine bude naším dňom svadobným. Obrad sa uskutoční v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

si dovoľujú oznámiť, že povedia svojej „áno“ dňa 17. 8. 2014 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Rodine a známym tajomstvo naše prezradíme, že stav slobodný dňa 23. mája 2014 o 17.00 hod. v kostole sv. Juraja v Orikovciach za manželský vymeníme.

oznamujú, že svoju doterajšiu činnosť zlegalizujú dňa 10.10. 2010 o 10 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

aj cez dohovory a rady starších sa rozhodli dňa 12. 8. 2017 o 14 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach vymeniť výhody stavu slobodného za radosti života manželského.

Oznamujú, že dňa 9. júna 2014 o 17.00 hod. si sľúbia lásku a vernosť v kostole sv Juraja v Orikovciach.

oznamujú, že dňa 10. 7. 2017 o 14 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach im končí prosté „Ja“ a začína krásne „My“.

oznamujú svoj sobáš, ktorý sa koná dňa 17. 8. 2014 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

radi by sa podelili o svoju radosť a šťastie 23. mája 2014 o 16.00 h. v kostole sv. Juraja v Orikovciach, keď si povedia Áno.

radi by sa podelili o svoju radosť a šťastie 23. mája 2014 o 16.00 h. v kostole sv. Juraja v Orikovciach, keď si povedia Áno.

sa dňa 20. 9. 2014 o 10 hodine stanú manželmi. Svadobný obrad sa uskutoční v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

V najkrajšej chvíli života zasielajú Vám oznam vrelý, že svoju lásku manželstvom spečatiť by chceli dňa 2. júla 2017 o 17.00 hod. na Miestnom úrade v Orikovciach.

oznamujú, že neuposlúchli rád skúsených a dňa 5.9. 2015 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach vymenia ružovú slobodu za zlaté putá manželstva.

Naša láska bude spečatená manželstvom dňa 18. júla 2014 o 16.00 hod. v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Slovko áno vyslovíme, prstienky si vymeníme a všetko bozkom potvrdíme dňa 10. 9. 1998 o 10 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Majú česť Vám oznámiť, že dňa 15.6. 2014 o 16 hodine vstúpili do stavu manželského.

uzavrú manželstvo dňa 17. 8. 2014 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

oznamujeme všetkým svojím priateľom a známym, že nám budú znieť svadobné zvony dňa 11. 5. 2011 o 14 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v kostole sv. Juraja v Orikovciach dňa 13. 3. 2016 o 13 hodine bude nášmu rozhodnutiu požehnané.

S radosťou Vám oznamujú, že spoja svoje ruky dňa 10. 8. 2013 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

oznamujú deň svojej svadby. Dňa 11. 8. 2013 o 14 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

Spoja svoje životné cesty v cestu spoločnú dňa 7. 8. 2016 o 12 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach.

by radi dali na známosť, že spoja svoje ruky v kostole sv. Juraja v Orikovciach dňa 12.8. 2014 o 12 hodine.

oznamujú svoj úmysel vstúpiť do stavu manželského. Toto rozhodnutie bude potvrdené v kostole sv. Juraja v Orikovciach dňa 11. 5. 2014 o 16 hodine.

Rozkývaj zvony nad nami, povedz všetkým, čo nemôžu spať, že my dvaja sa budeme dňa 10. 7. 2014 o 14 hodine v kostole sv. Juraja v Orikovciach brať.